Loading...

Antropolojik Araştırma

Gerçek İçgörü ve Yaratıcı Strateji için

Hakkımızda

Etkili Markalar için Etkili Araştırma

HABITUS sosyal antropolog Dr. Aybil Göker ve yaratıcı strateji uzmanı Alper Göker tarafından kuruldu. Reklam ve pazarlama dünyasında uygulanan geleneksel pazar araştırmalarının aksine, HABITUS hedef grupların anlam dünyalarına ilişkin her zaman daha derin ve zengin bir anlayış ve analiz sunmayı hedefler.
Amacımız etnografik araştırma tekniğiyle “gerçeğe en yakın bilgiyi” müşterilerimiz için ortaya çıkarmak, yorumlamak, yaratıcı strateji önerileri getirip hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

Alper Göker

Punk-Rock, Skateboard

Alper Göker
Yaratıcı Stratejist

Aybil Göker

 • İtalyan Lisesi
 • Boğaziçi Üniversitesi - Sosyoloji (BA)
 • London School of Economics (LSE) - Sosyal Antropoloji (MSc)
 • University College of London (UCL) - Antropoloji (PhD)

Cem, Tevafuk, Kahkaha

Aybil Göker
Araştırma Direktörü

Cenk Esiner

intentionally left blank

Cenk Esiner
Araştırma Direktörü

Baldan Ceren Peynirci

 • St. Joseph Lisesi
 • Yeditepe Üniversitesi - Antropoloji (BA)
 • Yeditepe Üniversitesi - Psikoloji (BA)
 • Maltepe Üniversitesi - Psikoloji (MA)

candide, pangloss, martin

Baldan Ceren Peynirci
Proje Direktörü

Irmak Dalgün

 • Şişli Anadolu Lisesi
 • Yeditepe Üniversitesi - Antropoloji (BA)

su, nima, huy

Irmak Dalgün
Proje Direktörü

Yasemin Altunbulak

 • Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
 • Yeditepe Üniversitesi - Sosyoloji (BA)

"Flaneuse" with camera

Yasemin Altunbulak
Görsel Antropolog

Ersan Avcı

Eadem, sed aliter

Ersan Avcı
Proje Direktörü

Kürşat Şinik

.

Kürşat Şinik
Proje Direktörü

Ezgi Hünerli

.

Ezgi Hünerli
Proje Direktörü

Tomris Gökşen

.

Tomris Gökşen
Proje Direktörü

Güney Nalbant

Amaç, Kapsam, Yöntem

Güney Nalbant
Proje Direktörü

Serra Kaya

.

Serra Kaya
Proje Direktörü

Kemal Timuroğlu

.

Kemal Timuroğlu
Proje Direktörü

Naz Kural

toprak, yeşil, lagom

Naz Kural
Proje Direktörü

Cansu Bakar

Dam üstünde saksağan

Cansu Bakar
Proje Direktörü

Deniz Kurtuluş

Bisiklet, Rotterdam, Pluto

Deniz Kurtuluş
Proje Direktörü

Wesam Hassan

.

Wesam Hassan
Proje Direktörü

Zeynep Atıcı

.

Zeynep Atıcı
Organizatör

Turan Aksu

Su, Can, Gülperi

Turan Aksu
Abi

Habitus Research

Neden Habitus Research? Özgün araştırma tekniklerimiz, akademik ve kurumsal birikimimiz ve elbette deneyimli (ve eğlenceli!) antropolog ekibimiz yüzünden!

Araştırma ekibimizin başında akademik birikimi ve vizyonuyla kurucu ortaklarımızdan sosyal antropolog Dr. Aybil Göker bulunuyor. Diğer kurucu ortağımız Alper Göker ise yaratıcı strateji ve reklamcılık deneyimi ile veriyi sentezleyerek müşterilerimiz için “yaratıcı stratejiyi” oluşturuyor.
Bu ortaklık sayesinde etnografik yöntemle toplanmış veri birbirini tamamlayan iki perspektiften analize tabi tutuluyor. Bu özgün yaklaşımımız sayesinde müşterilerimize alanın sağlam temellerine dayalı ve yaratıcı stratejiler sunabiliyoruz.

Habitus Research’de biz araştırma yaparken insanların nesnelerle, mekanlarla, diğer insanlarla ve fikirlerle kurdukları duygusal bağları anlamayı hedefleriz. Bunu yapmak için de insanların kendileri özgürce, doğal biçimde kurdukları anlatılarına ihtiyaç duyarız.

Etnografik araştırma bilgiyi yaşanadığı günlük hayatın içinden gerçeğe en yakın haliyle çeker çıkarır. Sadece hedeflenen insanların yaşam pratiklerinin kendiliğinden ortamında uygulanabilir. Tam olarak bu “kendiliğindenlik” insanların gerçek hayatlarından gerçeğe en yakın, güvenilir bilgiyi toplamaya olanak sağlar.
Deneyimli antropolog ekibimiz profesyonel olarak etnografik araştırma uygulamak için yüksek düzeyde eğitimlidir. (Bunu kendimizi allayıp pullamak için söylemiyoruz, ama övünmekten de çekinmiyoruz. Onca yıl okuyarak dirsek çürütmek, binbir türlü alanın tozu yutmak azımsanacak bir emek değil.) Antropologlarımız katılımcı gözlem ve derinlemesine görüşme tekniklerini uygulayarak odak grup ve anket çalışmalarının çok ötesinde derinlikli ve ayrıntılı verilere ulaşırlar.

Peki etnografiyi böylesine güçlü bir veri toplama yöntemi yapan nedir?

Etnografi insanların günlük yaşamdaki tercihlerinin ardında yatan sebepleri ortaya çıkarmayı hedefler; insanların davranışlarını yönlendiren gerçek etkenleri.
Ucu kapalı, katı soru-cevap sınırlamalarının yerine, etnografi samimiyete ve katılımcıları özgür bırakarak “kendi sesleriyle” kendi hikâye ve anlatılarını kurmalarına dayanır.

Biz antropoloğuz ...

İnsanları ve hikâyelerini ciddiye alırız. İnsanların sayılara indirgenemeyeceğine, renkli bir çeşitlilik gösteren hikâyelerinin soru kâğıtlarına sıkıştırılamayacağına inanırız. İnsanların ürün, eşya ve davranışlara nasıl değerler atfettiğini anlamayı hedefleriz ve bunların nedenini araştırırız.
İnsanların farklı ortam ve bağlamlarda yaptıkları seçimleri nasıl, neden, nelere dayandırarak yaptıklarını anlamaya yöneliriz. İnsanların farklı ortam ve bağlamlarda yaptıkları seçimleri nasıl, neden, nelere dayandırarak yaptıklarını anlamaya yöneliriz.

Nasıl çalışıyoruz?

Görüşmecilerimizle teorik ve tematik olarak işlenmiş görüşmeler yaparız. Bu görüşmelerde önceden çalıştığımız, hedeflenen konseptlere odaklanırız. Ancak deneyimle sabittir ki, her alanın araştırmacıyı içine alıp yönlendiren kendi ruhu vardır ve akış içerisinde bu ruhtan masa başında kimsenin tahmin edemeyeceği fikir ve gerçekler ortaya çıkabilir.
Görüşmecileri merkeze koyarak, söyledikleri, yaptıkları ve gösterdiklerini dikkatle dinler ve takip ederiz. Görüşmecilerimizin bizimle paylaştıkları ile araştırma odaklarımız arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaya çalışırız. Araştırmanın tüm aşamalarında profesyonel etik ilkelere bağlı kalırız.
Ethnoshopping
Ethnoshopping

ETHNOSHOPPING modeli alışveriş fenomenine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşır. İzlediğimiz model “tüketici kültürü” olarak popüler kültüre yerleşmiş olan şey DEĞİLDİR. İnsanların alışveriş “journey”leri üzerine hikâye ve anlatılar toplarız. Alışverişin kültürel boyutlarını analiz ederiz. Nihayetinde etnografik veri ve analizleri ihtiyacınız olan sonuçlara dönüştürürüz.

Dream & Create
Dream & Create

Piyasaya yeni bir ürün mü çıkaracaksınız? Ses getirecek bir event mi planlıyorsunuz? İnsanların kalbini kazanacak yeni bir hizmet mi tasarlıyorsunuz? DREAM & CREATE modeli pazarda fark yaratmanızı sağlar. Biz insanlardan sizin ürün veya hizmetinizi yaratmalarını, tasarlamalarını ve anlatmalarını istiyoruz. Bırakıyoruz insanlar kendileri için hayal etsin ve yaratsın; biz de bunları analiz edelim.

ETHNOMIRRORING
ETHNOMIRRORING

Kimi insanlar ses veya görüntülerinin kaydedilmesini kabul eder, kimisi etmez. Bazen insanlar yanlarında bir antropolog dahil kimse yokken tamamen özgürce konuşabilir. ETHNOMIRRORING görüşmecilere bu imkânı sunar ve onları başka dış etmen olmadan kendi seslerini istedikleri gibi kendileri kaydetmeleri için serbest bırakır. Bu modelle insanların arzularını ifade eden performanslarını ve kendilerini yansıtışlarını inceler, anlar ve analiz ederiz.

ETHNOSENSES
ETHNOSENSE

Neden bazı kokular diğerlerine kıyasla üzerimizde daha etkilidir? Ya tatlar? Hangi müzik bize evimizi hatırlatır? Kentlerin kokuları var mıdır? Duyular Antropolojisi birikimine dayandırdığımız bu modelimizde, kokuların kültürel anlam ve çağrışımlarını ortaya koyuyoruz. Duyusal anlatılardan çıkan kültürel verileri sizin için hedef kitleniz nezdinde etkili mesajlara dönüştürüyoruz.

ETHNODIGITAL
ETHNODIGITAL

Bu modeli tüketicilerin online ve offline alanlardaki davranışlarının araştırıp analiz etmek için oluşturduk. Dijital dünyanın rekabeti içinde öne çıkarak büyümek isteyen firmalar için vazgeçilmez bir yaklaşım.

ETHNOHEALTH
ETHNOHEALTH

Temelde medikal antropoloji disiplinine dayandırdığımız bu modeli spesifik olarak farmakoloji ve tıp sektörleri için tasarladık. Tıbbi ve medikal dili araştırıyor, bunun insanların hakiki yaşantılarına nasıl tercüme edilerek deneyimlendiğini ve anlamlandırıldığını ortaya koyuyoruz. Ethnohealth modeli, tıp profesyonelleri ile hastalar arasındaki dili demokratikleştirerek köprü kurmayı hedefliyor.

ETHNOPITCH
ETHNOPITCH

Piyasada rekabet arttıkça pitch süreçleri giderek zorlaşıyor. Reklam şirketleri gerçek içgörüleri bulmak ve müşterileri kazanmak için kıyasıya rekabet ediyor. Steril odak grup görüşmelerinden çıkan veriler artık yeterli değil. Bu modeli, strateji departmanlarının sancılı ve sıkışık pitch dönemlerindeki gerçek içgörü ihtiyaçlarına yönelik tasarladık.

ETHNOGLOBAL
ETHNOGLOBAL

Şirketiniz küresel bir marka olmayı mı hedefliyor? Bölgesel uzmanlığa sahip antropolog ekibimizle size yardımcı olalım. Siz hedef bölgenizi söyleyin, biz gidip orada etnografik araştırma yapalım.

İnsanlar Ne Diyor

Habitus’un Damla için yaptığı çalışmadan sonra etnografik bir çalışmanın bir markanın geleceğini nasıl etkileyebileceğini net biçimde gördük. Etnografik araştırmalar bizi taze içgörülere en çok yaklaştıracak tür kanımca. Dolayısıyla Habitus bizim için; bildiklerimizi değil bilmemiz gerekenleri işaret eden, yeni sorular sorduran, gözlerimizi parlatan ve dönüp dönüp tekrar bakacağımız sonuçlar ortaya koyan bir iş ortağı.

SONAT ANTEPLİ, Coca Cola Content Excellence Group Manager

What people say?

Geleneksel araştırma biçiminden sıyrılıp kendine özgü araştırma yöntemiyle bizi anlamaları, anlatmaları, işi sahiplenmeleri ve profesyonel bir ekiple çalışmanın vermiş olduğu özgüvenle yolumuza daha sağlam adımlarla ilerliyoruz. Basın sektöründeki hedefimizi büyütmek ve okur memnuniyetini güçlendirmek için işbirliği yaptığımız Habitus Research’ün araştırma biçimi bizi oldukça memnun etti.

ÖZLEM AYDEN, Cumhuriyet Gazetesi Reklam Müdürü

What people say?

Habitus bilimsel kaygıları ön planda tutan, ahlak anlayışı yüksek çalışmaları ile bize katkı sağlamıştır. Klasikleşmiş odak grup ve anket çalışmalarının dışına çıkıp en çok ihtiyacımız olan; gerçek iç görüyü ve stratejik bakış açısını antropolojik araştırmalar ile sunan Habitus’u sadece bir araştırma şirketi olarak tanımlamak imkânsızdır.

VOLKAN İKİLER, Concept Ajans Başkanı

What people say?

Habitus akademik kökenli ve saha tecrübesi yüksek kadrosuyla klasikleşmiş araştırmaların çok ötesine geçiyor. Sahadan çıkardıkları gerçek içgörülerle eksiklerimizi ve stratejik aksiyon planlarımızı ortaya koyduk. HABITUS ile yeni çalışmalar içine de girecek olmaktan mutluluk duyuyoruz.

ARMAĞAN HAZAR, Ford Trucks Pazarlama, İş Geliştirme, Strateji ve Ürün Planlama Müdürü

What people say?

Habitus, akademi ve yaratıcılık gibi iki disiplini buluşturarak kılavuzluk işini layıkıyla ve ehliyle yapan nadir kurumlardan biri. Üstelik bunu yüksek bir iş ahlakı ve tükenmek bilmeyen bir enerjiyle yapıyorlar. Malumun çok daha ötesini ifşa edebiliyorlar. Kendilerine bugüne kadarki değerli kılavuzlukları için çok teşekkür ederim.

İSMAİL SEVAL, Leo Burnett Strateji Direktörü

What people say?

Habitus, hem müşteri ihtiyaçlarını anlama konusunda gösterdikleri çaba ve titizlik ile hem de konularındaki uzmanlıkları sayesinde pek çok kantitatif projeden edinemediğimiz derinlikteki veriyi edinme fırsatını bizlere sundu. Habitus; konu ne olursa olsun, beklenenden fazlasını sağlamaya yönelik heyecanları ile araştırmayı, müşteri açısından aydınlatıcı olduğu kadar keyifli bir deneyim haline getiriyor.

TALIN YILDIZ, Renault Mais Pazarlama Direktörü

What people say?

Habitus işlerini tutkuyla yapan, heyecanlı ve enerjik bir ekip. Araştırma disipliniyle kreatif bakış açısını birleştirmeleri onları her ajansın ve markanın çalışmak isteyeceği bir partner haline getiriyor.

YUDA SAĞMAN, JWT/ Man Ajans Stratejik Planlama Direktörü

What people say?

Habitus ile hem tüketici hem corporate olarak iki aşamalı bir etnografik araştırma gerçekleştirdik. Şirketimizin stratejisi ve ekip olarak aynı değerlere sahip olduğumuz bir yapı kazanmak için çok önemli bilgileri HABITUS’un değerli çalışmaları sayesinde edindik ve böylelikle çok önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Kendilerine bu değerli çalışmaları için minnettarım.

SAMİ HOTAK, Karaca Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü

What people say?

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) günümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirmeyi ve transdisipliner araştırma yapmayı kendine amaç seçmiş bir dünya üniversitesi olarak şekilleniyor. Bu uzun ve zor sürecin başlangıcında antropologlardan oluşan Habitus Research ekibinin 11 farklı ilde gerçekleştirdikleri özverili antropolojik çalışma sayesinde Anadolu’daki gençlerin ihtiyaçlarını anlayarak stratejiler geliştirmemizde, geleceğimizi belirlemede, vizyonumuzu oluşturmada ve üniversitemizin konumlandırmasında bize kattıklarından dolayı teşekkür ederim.

PROF. DR. İHSAN SABUNCUOĞLU, AGÜ Rektörü
habitus group

Habitus Group: Yeni oluşumumuz, bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir bütünleşik araştırma evreni...

Bizi arayın
0216 410 2289
Adres
Münir Nurettin Selçuk Cad. Sevil Apt. No:7 D:5
Kadıköy
(Fenerbahçe Mah. - Kalamış)